FORSYNINGSPORTAL
Version 6.1.1
Copyright 2019 Intergraph Danmark A/S
Built with:
Ext JS
OpenLayers Copyright 2005-present OpenLayers Contributors. All rights reserved.
Proj4js Copyright 2014 Mike Adair, Richard Greenwood, Didier Richard, Stephen Irons, Olivier Terral and Calvin Metcalf.
JSON Path Copyright 2007 Stefan Goessner.
Parse URI Copyright 2007 Steven Levithan.
FScreen Copyright (c) 2017 Rafael Pedicini

Hints

Når du er i "Vælg" mode, kan du vælge og redigere Redline-objekter.

Rotér

Træk drejeknappen til venstre eller højre for at rotere geometrien.

Flyt

For at flytte geometrien trækkes i pile-krydset.

Rotate geometry

Rediger geometri

Rediger polygonen ved at føre musen henover kanten; en blå prik kommer til syne. Ved at klikke på den blå prik kan man tilføje ekstra punkter til polygonen.
Hvis man ønsker færre punkter kan den blå prik slettes ved at holde ALT-tasten nede og klik på punktet.

Edit geometry

Slet

For at slette en geometri skal du vælge den og klikke på slette-knappen i menulinjen til venstre.

Funktioner

Funktionerne er tilgængelige ved at trykke på menu-knappen i højre hjørne.

Navigation

Navigation

Flyt kortet ved at trække.

Zoom direkte i kortet eller brug zoomknapperne i øverste venstre hjørne.

Gå til et bestemt objekt, ved hjælp af søgefunktionen i menuen.

Gå til din nuværende placering ved at trykke på GPS-knappen i højre hjørne. Kortet forbliver centreret på din GPS-placering, indtil du trykker på knappen igen.

Valgte objekter

Select

Vælg et eller flere objekter ved at flytte kortet, så det ønskede er i centrum af sigtekornet, tryk herefter på sigtekornet.

Highlight et objekt ved at trykke på den tilhørende tekst i listen af valgte objekter. Fjern highlight ved at trykke på teksten igen.

Se eller rediger attributter for et objekt ved at trykke på blyantikonet.